Diyarbakır Havaalanı Apron ve Taksiyolu Yapım İşi

Uluslararası hale getirilen Diyarbakır Havaalanı’nın apron, taksiyolu, alt geçit, elektrik ve mekanik işlerini kapsayan altyapı imalat işleri.