Kayaoğlu İnşaat

Kayaoğlu İnşaat

İK Politikamız

Kayaoğlu İnşaat olarak, İK politikamızı çalışanlarımızın güçlü temelini oluşturarak, şirketimizin başarısını ve sürdürülebilir büyümesini desteklemeyi amaçlıyoruz.

İK Politikamız

İK Politikamız: Çalışanlarımızın Güçlü Temeli

Kayaoğlu İnşaat olarak, insan kaynakları politikamızı, çalışanlarımızın güçlü bir temel üzerine inşa etmeye odaklanarak şekillendiriyoruz. Bu politika, şirketimizin vizyonunu, değerlerini ve hedeflerini destekleyen bir yaklaşımı benimserken, aynı zamanda çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimine önem veriyor.

Çalışan Memnuniyeti ve Refahı: Çalışanlarımızın memnuniyeti ve refahı, şirketimizin öncelikli hedeflerindendir. Adil ve şeffaf bir çalışma ortamı sağlayarak, çalışanlarımızın işlerinden tatmin olmalarını ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlıyoruz. Ayrıca, sağlık, güvenlik ve sosyal haklar konusunda yüksek standartlara sahip bir çalışma ortamı sunarak, çalışanlarımızın refahını koruyoruz.

Yetenek Gelişimi ve Eğitim: Çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimini desteklemek için çeşitli eğitim ve gelişim fırsatları sunuyoruz. İhtiyaçlarını ve hedeflerini belirleyerek, çalışanlarımıza uygun eğitim programları ve kariyer planlaması imkanları sağlıyoruz. Böylece, yeteneklerini geliştirmelerine ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı oluyoruz.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık: Çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik eden bir iş yeri kültürü oluşturarak, farklı bakış açılarından ve deneyimlerden faydalanmayı amaçlıyoruz. Her türlü ayrımcılığı reddediyor ve çalışanlarımızın cinsiyet, etnik köken, yaş, cinsel yönelim veya engellilik gibi her türlü farklılıkta eşit ve adil davranılmasını sağlıyoruz.

Performans ve Başarıyı Ödüllendirme: Çalışanlarımızın başarılarını takdir etmek ve teşvik etmek için performansı ödüllendirme sistemleri geliştiriyoruz. Başarılarını takdir etmek ve çalışanlarımızın motivasyonunu artırmak için, performans değerlendirme süreçlerini adil ve objektif bir şekilde yürütüyoruz.

Kayaoğlu İnşaat olarak, İK politikamızı çalışanlarımızın güçlü temelini oluşturarak, şirketimizin başarısını ve sürdürülebilir büyümesini desteklemeyi amaçlıyoruz. Çalışanlarımızın mutluluğunu, refahını ve gelişimini ön planda tutarak, birlikte daha güçlü ve başarılı bir gelecek inşa etmeye kararlıyız.

Kayaoğlu İnşaat